22 november 2011

Hjortejakt 2011
Stoltaste fangst her på bruket!