28 desember 2011

Første skule dag 2011
Anna Elisa og Simen 6 år og klar for første

skuledag! Spennande!22 november 2011

Hjortejakt 2011
Stoltaste fangst her på bruket!

07 september 2011

Tine leveranDØR !


Under oppbygging av omkledningsrom vart
desse 3 dørene gjort om til mjelkekartongar på
innsida.

Jakta nærmar seg!

15.09.2010 vart denne kalven på 13 kg felt på
innmarksbeitet vårt, midt på lyse dagen!
Skinnet tok vi vare på og beredde det sjølv.