23 november 2009

Sanking av kviger frå 900 m.o.hPå toppen av varden som Torbjørn har bygd på Middagsnova.
Denne kan du søke ly inni og er spesielt kjekk for dei små og leike i.
Ein voksen får så vidt plass.

I bakgrunnen ser vi garden Tjønneland i høgda og i dalføret ser du
elva Gaula som renn forbi Oppdeal, Lyngstad og Setenes.
Idrettsbana er det grå området du ser ved det grøne arealet til
venstre for varden.
Det er sjelden våre storfe går så høgt, men i år hadde

desse 8 spreke kvigene funne vegen til middagsnova.

Her er vi på veg ned mot øverste del av Rabbane,

Gjermundstad i bakgrunnen. Det er med skrekkblanda

fryd, å gå med ein slik gjeng storfe bak seg, i bratt terreng!

For set dei fart ......ja så er dei i fart og då veit vi ikkje heilt

kor dei stoppar og heller ikkje kor steinar som dei løyser ut

skyter fart!Det gjekk fint å få dei ned med litt kulokk og salt.

Ja det var faktisk nokså majestetisk å sjå dei i så luftig terreng!

Ingen kommentarer: