07 september 2011

Jakta nærmar seg!

15.09.2010 vart denne kalven på 13 kg felt på
innmarksbeitet vårt, midt på lyse dagen!
Skinnet tok vi vare på og beredde det sjølv.


Ingen kommentarer: