03 april 2007

Opp i trea!

I vinter har det vore ein ny aktivitet på garden, rettare sagt låven. Her såg Torbjørn potensiale i ulike materialar og dippeduttar til å lage vegg, klatretak og fotfester til. Onkel Torbjørn har vore den mest ivrige og har utvikla både styrke, smidigheit og teknikk i løpet av vinteren. Sonja har berre så vidt prøvd seg og må nok begynne på enklare trinn.

Ja å slike klatresyslar er jo også nyttig når den 35 år gamle Askealen på tunet treng beskjæring! Onkel Torbjørn tok sjølvsagt den jobben med glans.


Torbjørn i sving med beskjæring - sikra med klatreutstyr

Ingen kommentarer: